Funktionärer

Anmäl dig som funktionär till SM/JSM i kort bana som arrangeras i Stockholm och Eriksdalsbadet 14-18 november med försök på förmiddagarna och finaler på eftermiddagarna.

Tävlingen är ett samarrangemang mellan klubbarna Neptun, Polisen och Södertörn. Stockholms Simförbund och dess tävlingskommitté anser att det är till stor fördel för vårt distrikt – inte minst ekonomiskt för alla deltagande klubbar! – att tre stockholmsklubbar gemensamt med ganska kort varsel tagit på sig att anordna mästerskapet på vår hemmaplan. TK har därför åtagit sig att samordna distriktets funktionärsresurser till tävlingen.

TK ser alltså funktionärerna som ett gemensamt distriktsansvar även om nog huvudparten kommer från de tre arrangörerna. Ett arrangemang av den här digniteten fordrar mycket folk så nu vädjar TK till alla distriktets funktionärer att ställa upp på dessa härliga simdagar som funktionärer!

 

Tävlingarnas starttider:

Onsdag 14/11          Pass 1 kl 09:30             Pass 2 kl 17:30

Torsdag 15/11         Pass 3 kl 09:30             Pass 4 kl 17:30

Fredag 16/11           Pass 5 kl 09:30             Pass 6 kl 17:30

Lördag 17/11           Pass 7 kl 09:30             Pass 8 kl 17:30

Söndag 18/11          Pass 9 kl 10:00             Pass 10 kl 17:00

 

Mer information kommer i PM närmare tävlingsdags.

Skicka ett mejl med de pass ni kan ställa upp och om ni är TF eller DF och klubbtillhörighet till: tk@stockholmsim.se

Top